Γιατί να γίνω μέλος της ΕΕΚ

Η Ελληνική Εταιρεία Κυτταρομετρίας δεν είναι απλά μια Επιστημονική Ένωση. Είναι μια οικογένεια ανθρώπων που προέρχονται από διαφορετικούς επιστημονικούς κλάδους και οι οποίοι μοιράζονται το κοινό τους πάθος για την Κυτταρομετρία.
Βασικό μέλημα του ΔΣ είναι η διευκόλυνση της ανταλλαγής γνώσεων και εμπειριών μεταξύ των μελών και η συνεχής επιμόρφωσή τους. Αυτός το σκοπό εξυπηρετούν η διατήρηση και βελτίωση της ιστοσελίδας της εταιρείας, η οργάνωση ημερίδων και συνεδρίων και η οργάνωση του εξωτερικού ελέγχου ποιότητας. Όλη αυτή η δραστηριότητα είναι σε σημαντικό βαθμό αποτέλεσμα της εθελοντικής προσπάθειας πολλών. Όμως, η διατήρηση των παραπάνω σε υψηλό επίπεδο χρειάζεται και την οικονομική συνεισφορά όλων μας.

Εκτός, όμως, από την συμβολή στο «κοινό καλό», η έγγραφή στην ΕΕΚ παρέχει επιπλέον σημαντικά πλεονεκτήματα:

  1. Φθηνότερη συμμετοχή στα συνέδρια και τις ημερίδες της ΕΕΚ.
  2. Συμμετοχή στο πρόγραμμα εξωτερικού ελέγχου ποιότητας.
  3. Φθηνότερη συνδρομή στην ESCCA, λόγω του ότι η ΕΕΚ είναι ESCCA affiliated society. Έτσι, με 30 ευρώ επιπλέον, τα εγγεγραμμένα μέλη της ΕΕΚ έχουν όλα τα προνόμια των μελών του ESCCA, όπως:
    η πρόσβαση στο πλούσιο εκπαιδευτικό υλικό της ιστοσελίδας (διαφάνειες των εκπαιδευτικών σεμιναρίων και η βάση δεδομένων ESCCA base, με ποικίλα αρχεία LMD)
  • το χαμηλότερο κόστος συμμετοχής στα συνέδρια
  • το χαμηλότερο κόστος συνδρομής στο περιοδικό Cytometry-part B
  • το δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις πιστοποίησης του ESCCA.

Δεν πρέπει να ξεχνάμε όμως, ότι η συμμετοχή στην ESCCA δίνει την ευκαιρία προσέγγισης πολλών διάσημων επιστημόνων του κλάδου, για συνεργασία ή τεχνική βοήθεια, σε ένα ζεστό και φιλικό περιβάλλον.
Η ΕΕΚ και η ESCCA αποτελούν κοινά σημεία αναφοράς πολλών από εμάς και η ESCCA είναι βασικός συνδετικός κρίκος πολλών επιστημόνων σε διεθνές επίπεδο. Με την ενεργό συμμετοχή μας σε αυτά, ενισχύουμε δυο σημαντικούς θεσμούς του κλάδου μας. Από εμάς εξαρτάται!